logo

Ege Ev Ürünleri A.Ș, 1996 yılında bașladığı ütü masası, çamașır kurutmalık ve merdiven üretimini, yıllar içinde yaptığı ek yatırımları ve kalite odaklı üretimi sayesinde günümüzde 24.500m2 üretim ve depolama alanıyla sürdürmektedir. Mevcut portföyüne, salıncak, kamp sandalyesi ve pazar arabasını da ekleyerek hacmini büyütmeye devam etmektedir.

Gerçekleștirdiği yatırımlar ve kalite odaklı üretim anlayıșının bir sonucu olarak ulusalda kazandığımız bașarıyı, rekabetin çok yoğun olduğu uluslararası pazarda da göstermekteyiz. 20 yılı așkın tecrübesinin getirisi ile bugüne kadar 90 ülkeye ihracat yapan firmamız, bu bașarısını büyüterek geliștirmeyi hedeflemektedir.

Üretimimizde; müșteri talep ve beklentilerine, ulusal & uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğu temin ederek, sürdürülebilirliği sağlarken çevreyi ve doğal kaynakları korumaktayız.

Takip ettigimiz yenilikleri, ARGE çalıșmalarımız ile pekiștirip, ürünlerimizi çağın teknolojik gerekliliklerine uyarak üretmekte; ișini sahiplenen personelimizle Kalite Yonetim Sistemi șartlarına uyarak sürekli iyileștirme bilinciyle hedeflerimize ulașmaktayız. Firmamız, müșteri taleplerini hızlı, etkin ve kaliteli çözümlerle karșılamak için kendini sürekli yenilemekte ve bunu TUV; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ICS; Sedex ve BSCI belgeleriyle tescil etmiș bulunmaktadır.

ÇAMAŞIR ÜTÜLEME ve KURUTMA TEKNİKLERİ